Studio

Kezdhetnénk azzal, hogy „irodánk Budapest szívében helyezkedik el”, hiszen műtermünk a főváros egykori Sugár útján, az Andrássy út 45-ben, talán éppen félúton az Operaház és a Zeneakadémia között található. Vagy azzal, hogy a „genius loci”, a hely szellemének ősereje inspirál minket, hisz ebben a házban vert egykor tanyát a századforduló magyar művészeti és irodalmi életének krémje, és az itt működő kávéház szegletén írta verseit József Attila. Mondhatnánk azt is, hogy a belváros közepén nap mint nap a bőrünkön érezzük, hogyan lüktet körülöttünk a város.  Mégis sokkal többet mond el rólunk, ha azt írjuk: „Budapest irodánk szívében helyezkedik el”. Szenvedélyesen szeretjük ezt a várost, és szenvedünk attól, hogy nem olyan jó, mint amilyen lehetne. Munkánkat, gondolkodásunkat ez a szenvedély hatja át, ezért ha egy házat megrajzolunk, sosem csak az épületet szemléljük, hanem lényegében egy városrész jövőjét találjuk ki.   Irodánk generáltervezéssel foglalkozik, koncepciókat alkotunk és új megoldásokat keresünk. Hiszünk abban, hogy nincsenek rutinfeladatok, ezért minden munkánk egy fehér lapon kezdődik és minden feladatunkra új kihívásként tekintünk. A műtermi lét nálunk nem érzés, hanem munkamódszer, melynek során közösen vizsgálunk meg dolgokat és együtt hozunk meg döntéseket. Olyan szellemi műhely vagyunk, amely sosem téveszti szem elől a gyakorlati szempontokat.   Sokszínűségünk kollégáink tudásában, különböző szakmai hátterében rejlik. Alkotóműhelyünkben egyaránt jelen van a speciális szaktudás és a komplex látásmód; a fiatalos lendület és a tapasztalat; a szigorú műszaki beállítottság és a kreatív designer-szemlélet. Inspirációt nemcsak egymásból, az iroda kis munkaközösségeiből, hanem a sokféle közösségi programból is meríthetünk. Szakmaiságunkat gazdag terv- könyv- és folyóirattár, a legújabb digitális technológiák és a folyamatos oktatások segítik. Elképzeléseinket pedig a műterem egyik büszkeségén, a saját magunk által épített, hatalmas Budapest-modellen is tesztelhetjük – hiszen Budapest irodánk szívében helyezkedik el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We could begin by saying that “our office is in the heart of Budapest” as our studio is located at 45 Andrássy Avenue, the one-time main avenue of the capital city, maybe right halfway between the Opera House and the Liszt Academy. Or that we are inspired by the “genius loci”, the primal force of the spirit of the place, because the cream of the Hungarian art and literary community of the turn of the century took up residence in this house in times past, and Attila József wrote his poems in the corner of the café operating here. We could also say that, in the middle of downtown, we can feel how the city pulsates around us day after day.

Still, it will say much more about us if we write: “Budapest is in the heart of our office”. We passionately love this city, and we suffer when it is not as good as it could be. Our work and thinking is pervaded by this passion, so, when we draw a building, we don’t look only at the building, but fundamentally we invent the future of a quarter.

Our practice deals with general design; we create concepts and look for new solutions. We believe that there are no routine tasks, so we begin each project with a clean slate, and we look at each task as a new challenge. Our studio existence is not only a feeling, but a working method in which we examine things together and make decisions together. We are a think tank which never loses the sight of practical aspects.

Our diversity lies in the knowledge and diverse professional background of our colleagues. Our workshop is characterized by special knowledge and a complex vision, youngish fling and experience, rigorous technical attitude and creative design approach at the same time. We can draw inspiration not only from each other, from the small working teams of the office, but also from a variety of community programmes. Our professional work is supported by our rich library of designs, books and papers, state-of-the-art digital technology and continuous trainings. We can test our ideas on a huge Budapest model, one of our prides, built by ourselves – since Budapest is in the heart of our office.