Budapest Városháza megújítása
Terv
1996 - 2012
60 000+80 000 m2
Budapest

A városközpontban álló, eredetileg hadirokkantak kórházának épült Budapesti Városháza védett épületegyüttesének, és udvarainak nagyobb része jelenleg méltatlanul elhanyagolt állapotban van, alulhasznosított. Megfelelő városépítészeti koncepció, befektetői szándék, finanszírozási konstrukció és rendezett jogi hátter hiányában a városháza tömbje a mai napig nem rendezett. 1996 óta több ütemben foglalkoztunk a terület megújításának koncepciójával, első lépésben a középső belváros részletes rendezési tervének keretében, ahol a városszövetbe illesztés szempontjait – a Károly körút felőli bazársor bontását, kereskedelmi és parkoló funkciójú fejlesztést, a főút felől park kialakítását – határoztuk meg. 2008-ban a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázat az épület revitalizációját új szárnyak hozzáadásával, az önkormányzati funkció mellett kereskedelmi egységek telepítésével, és városi köztér kialakításával kívánta megoldani. A „Budapest Szíve – Városháza Fórum” pályázaton irodánk kiemelt megvételt nyert. 2012-ben 3 ütemből álló koncepciót dolgoztunk ki a terület nagyarányú fejlesztések nélkül, ütemezetten és gazdaságosan megvalósítható rendezésére. Az első ütemben a Károly körút felőli épületrészek és az azokhoz kapcsolódó udvar rendezése, az utcai helyiségek hasznosítása, a második ütemben a Városháza védelem alatt álló történeti épületrészeinek teljes körű felújítása, a harmadik ütemben pedig a Károly körút menti új beépítések valósítandók meg, amelyek révén a térség elnyerheti véglegesnek szánt arculatát. Az udvarok megnyitandók a közönségforgalom számára, így a Károly körúthoz kapcsolódva hatalmas városi fórum alakulhat ki.

Vezető tervező
Zoboki Gábor DLA habil., Albrecht Ute
Építész tervezők
Oláh Éva, Rotarides Mihályné, Tóth Zoltán, Turi Zoltán, Silvester Csaba, Szatmári Gábor , Csécsei Ákos, Demeter Nóra, Lakos Dániel, Tolnai Linda, Rózsás László, Jancsó Krisztián, Csiszér András, Rutkai Pál, András István
Főbb társtervezők
Pető Zoltán, Homologue CS Kft.-Ölbey Zoltán, Lőrincz Áron, Bogner Zsuzsa , LIMES - Csizmazia Géza, Rácz Róbert
Megbízó
Budapest Főváros Önkormányzata