Dongying új városközpontjának terve
Terv
2010 - 2011
Dongying

A Csingfeng tó és a Sárga folyó körzetében, Dongying város új, 10km hosszú folyóparti városközpontjának fejlesztési terve a hagyományos európai városépítészet tanulságaival felel a kínai városvezetés igényeire. A ZDA koncepciója a lakó-, kereskedelmi és középületek koncentrált fejlesztését a gyalogos zónák, a közösségi közlekedés és a közterek jelentőségüknek megfelelő építészeti megformálásával emeli arra a nívóra, ami meggyőződésük szerint a 21. században születő város sikeres működésének záloga. 

A koncepció a topográfiai adottságok alapján a folyó és a tópart által kijelölt derékszögű tengelykereszt mentén négy jól elhatárolható fejlesztési egységet határoz meg:

 1. Hivatali negyed a jelenlegi városközpontban
 2. Az oktatás és tudományos kutatás épületeit befogadó negyed a folyó túlpartján
 3. Kulturális és kereskedelmi funkciójú gyalogos zóna a folyóra merőlegesen nyugati irányban
 4. Sport és olimpiai körzet a folyóra merőlegesen keleti irányban

Tíz európai folyóparti várost vizsgáló előtanulmány alapján az európai hagyományok három alapvető karakterjegyét érvényesítették az új városrész tervezése során:

 • A városkép változatosságát a különböző városrészek kialakításán párhuzamosan, azonos koncepció mentén, egymástól függetlenül dolgozó tervezőcsoportokkal biztosították.
 • Az európai városfejlesztési trendeknek megfelelően a folyópartot - a járműforgalmat korlátozva – gyalogos rekreációs és közösségi zónaként alakították ki, melyekkel az partra tájolt középületek szerves kapcsolatban állnak.   
 • Különös hangsúlyt kapott a tervben a közterek és utcák megformálása, hisz az európai tapasztalatokon okulva ezek hatnak leginkább a városlakók komfortérzetére. Az épületek és az utcák mérete közti arány a modern várostervezésben alapvető - a köztes tereket nem csupán a gyakorlati a szükségszerűségek alakítják, ezek szolgálják ki a városlakók igényeit. Tervükben törekedtek az európai léptékű arányok kialakítására, és bizonyították, hogy ezzel együtt az épületek száma és a beépített alapterület is növelhető.

Fentiek alapján 16 eltérő karakterű fejlesztési terület lett meghatározva, melyek építészeti kialakítása alapvetően befolyásolhatja Dongying városképét a következő évtizedekben. A különböző negyedek beépítését a jellegzetes európai városi hagyományok és térformák – adott esetben konkrét európai előképek - illetve a kínai igények együttes szem előtt tartásával formálták meg. További részletes koncepciótervet alkottak a lakónegyed és a Sárga folyó múzeumának megformálására. Városi léptékű javaslatuk izgalmas kísérlet az európai hagyományok átültetésére az attól gyökeresen eltérő, dinamikusan fejlődő kínai közegbe, ahol a források rendelkezésre állnak a hatékony és modern szemléletű városfejlesztésre.

 • Olympiai Park - a tópart látványa és a közösségi közlekedés lehetősége indokolja a leendő olimpiai létesítmények helyszínválasztását
 • Csingfend tó – vízen lebegő pavilonokkal, illetve a hegy gyomrában kialakított földalatti parkolókkal
 • Science Park és Campus - az európai és Észak-Amerikai campusok mintájára kialakíatott tudományos park, mely Dongying olajkutatásának méltó szimbóluma lehet
 • Yellow River Window – Sárga folyó múzeuma – meglévő épület bővítésével, intenzív kapcsolatban a folyóval
 • Bevásárló árkád – bevásárló utcák európai stílusú zárt üzletekkel
 • Színház tér – félköríves, árkádos kialakítással
 • Hotel tér – parkosított teraszos kialakítással, kilátással a folyóra
 • Navona tér
 • Szórakoztató Központ – a berlini Sony Center mintájára
 • Városi Park – A budapesti Városliget mintájára
 • Kis Európa – szórakozónegyed öt európai vízparti város utcáinak replikáival.
 • Amsterdam lakó-és irodai negyed
 • Velence lakónegyed
 • Malmö lakó-és irodai negyed
 • Sárga folyó Kulturális Expo – Dongying “városkapuját” formáló kortárs toronyházak
 • Koppenhága luxus lakó-és irodai negyed
Vezető tervező
Zoboki Gábor DLA habil., Mérték Építész Stúdió
Építész tervezők
Csiszér András, Rajnai Csaba, Gutai Mátyás
Főbb társtervezők
Tér-Team Kft.
Megbízó
Dongying város Tervezési Hivatala