zda logo png

Libegő a Duna felett

Tervezési státusz
Terv
Tervezési év
2013
Tervezési terület
- m2
Tervezési helyszíne
Budapest
Vezető tervező
Zoboki Gábor DLA habil., egyetemi tanár, Demeter Nóra
Építész tervezők
Turi Zoltán, Kakas László, Mayer Brigitta, Lasztóczi Péter, Kulinyi Dániel
Főbb társtervezők
Dr. Nagy Béla-MŰ-HELY Zrt., Puczkó László, Rhorer Ádám, Nemes Zoltán, Frankó Ákos, Adorjánné Gyuricza Anna, Dr. Leél-Őssy Szabolcs, Hanczár Zsoltné, Rédly László, Volkai János, Balázs Judit-Artvill Mérnöki Iroda Kft., Gáspár Tibor-Körös Consult Kft., Fazekas Zoltán, Ölbey Zoltán-Homologue Kft., Csizmazia Géza (Limes Model), Sipos Levente
Megbízó
Favor Kft.
Díjak

Minden különleges adottságú városra rá lehet nézni egy magas pontról, legyen az morfológiai adottság vagy egy emlékezetes mérnöki alkotás. Budapest történeti szíve a Várhegy, melynek Duna-parti kapcsolatát 1870 óta a méltó módon megépített Sikló szolgálja, míg a belváros legmagasabb pontjára, a Gellérthegyre – ahonnan a legmegkapóbb a város látképe – a mai napig nehéz feljutni.

Bár az 1800-as évek első harmadától számtalan terv született a Gellérthegy magas pontjának hasznosítására és a feljutásra, de ezek egyike sem realizálódott. A jelenlegi méltatlan állapotok rendezésének jogi feltételeit a közelmúltban a Kormány megteremtette. Megnyílt az esély a Citadella és környezetének koncepcionális újragondolásával egy vonzó turisztikai központ kialakítására, a környezeti szempontok figyelembevételével.

A Gellértheggyel szemben elhelyezkedő pesti rakpart, a Belgrád rakpart, amely kiváló adottságai ellenére – főként az alsó és felső rakpart átvezetett forgalma miatt – turisztikai szempontból alig hasznosított. Már készülnek a tervek a terület rendezésére a Pesti korzó meghosszabbításával. A cél egyben az, hogy a déli Belváros és a Duna kapcsolatát is intenzívebbé tegyék a kifutó utcák vonzerejének növelésével, kereskedelmi hasznosítással. A ZDA tervében kísérletet tesz arra, hogy Budapest legszebb kilátású magas pontját és a déli Belvárost egy, a Citadellára vezető kötélpálya létesítésével tegye vonzóbbá. Egy ilyen létesítmény katalizátora lehet a Belgrád rakpart és a Citadella környéke fejlesztésének, a környezetvédelem – szennyesanyag kibocsátás és zajtermelés – szempontjából pedig egyértelműen előnyöket jelent. Az új turisztikai elem úgy vonzza majd a látogatókat, hogy a Belvárosból indulóknak sem kell buszra ülniük, ezzel csökkentve a Duna-partok közötti buszforgalmat. A völgyállomás létesülhet a rakparton – egy emlékezetes szerkezeti megformálással – vagy rejtetten, a Molnár utca egyik foghíjtelkén. A hegyállomás sem változtatja meg a Citadella védett sziluettjét: a Szabadság-szoborral együtt épített déli köríves terasz alatti terület kiválóan befogadja a kötélpálya működtetéséhez szükséges szerkezeti elemeket. Budapest világörökség látványában mintegy néhány acélsodrony és 15 percenként megjelenő két, egyenként 50 fős kabin jelenik meg. A tervezési folyamat során az UNESCO világörökségi felelőseivel egyeztetni kell.

A bemutatott koncepció készítését több részletes szakági – építészeti, városrendezési, turisztikai, közlekedési, környezetvédelmi, zöldfelületi, barlangvédelmi, örökségvédelmi és közmű – vizsgálat alapozza meg. Az egyes vizsgálatok legfontosabb megállapítása, hogy a projekt megvalósításának feltételei minden szempontból adottak.