zda logo png

Első díjat nyertünk a Dél-pesti Centrumkórház tervpályázatán

Irodánk Dél-pesti Centrumkórházra készített tervkoncepciója a szakmai bírálóbizottság értékelése szerint a benyújtott pályázatok közül az első díjat nyerte el. A tervezett épület a testi-szellemi gyógyulás új, korszerű, 21. századi központja lesz.

Az Egészséges Budapest Program keretében az Állami Egészségügyi Központ (AEEK) 2018. júliusában nyílt, európai uniós közbeszerzési eljárást írt ki három fővárosi centrumkórház építészeti terveinek elkészítésére. A ZDA-Zoboki Építésziroda Dél-pesti Centrumkórházra készített tervkoncepciója a szakmai zsűri egyhangú értékelése szerint a benyújtott pályázatok közül az I. díjat nyerte el. 

A Dél-pesti Centrumkórház jelentősége

A jelenlegi Szent István Kórház területén felépülő, a dél-keleti régió térségi és országos feladatait ellátó Dél-pesti Centrumkórház (DPC) a legnagyobb a három tervezett, legmodernebb feltételeket biztosító új fővárosi centrumkórház közül. Az új kórház több intézmény és telephely központosításával jön létre, és az Egészséges Budapest Program három fő pillérének a sürgősségi ellátás szempontjából is vezető eleme lesz, összesen több mint egymillió állampolgár ellátását szolgálja. A centrumkórház egyfelől nagy kiterjedésű alapterületen biztosítja a legmagasabb színvonalú, folyamatos 24 órás ellátást, másrészt a jövőben itt helyet foglaló intézmények felölelik a gyógyítás teljes spektrumát a járó- és fekvőbeteg-ellátáson át az olyan egészen speciális területekig, mint a transzplantáció, az égésplasztika, a gyermekszív központ, vagy a fertőzőbeteg-ellátás.  Mindez lehetővé teszi a különböző orvosi szakterületek szoros együttműködését, egy olyan holisztikus szemléletű orvoslás lehetőségét, amely az egész ember testi-lelki gyógyulását szolgálja.

A testi-szellemi gyógyulás új, 21. századi központja

A ZDA-Zoboki Építésziroda által benyújtott, díjnyertes építészeti tervkoncepció sarokpontjai a következő voltak:

  • Az új épületegyüttes a lehető legátgondoltabban támogassa a korszerű, 21. századi orvos-technológiai és beteglogisztikai szempontokat, hogy a kórházba érkező bármely beteg a lehető legrövidebb idő alatt a legmagasabb szintű ellátást kaphassa meg.
  • Megteremtse a gyógyuláshoz, a betegek lelki egészségéhez bizonyítottan szükséges humánus környezeti feltételeket – megfelelő zöldfelületekkel, közösségi terekkel, találkozóhelyekkel és belsőépítészeti megoldásokkal.
  • Biztosítsa az épület jövőállóságát és rugalmas alakíthatóságát annak érdekében, hogy az ki tudja szolgálni az orvostudomány gyorsan változó technológiai igényeit.
  • A gyógyítás új létesítménye szerethető, a városi léptéket megtartó, megfelelően tagolt, áttekinthető, az épített környezet építészeti értékeire, tradícióira építő épületegyüttes legyen.

A Dél-pesti Centrumkórház tervezett épülete tehát a testi-szellemi gyógyulás új, korszerű, 21. századi központja. A beteget középpontba helyező, a hazai sajátosságokra és a legjobb nemzetközi centrumkórházi megoldásokra építő, jövőálló létesítményamely eleget tesz a modern orvos-technológiai követelményeknek, egyúttal reflektál a beépítendő helyszín építészeti-várostörténeti tradícióira.

Magyar sajátosságok és nemzetközi kórházi modellek

Magyarországon még egyáltalán nem épült hasonló léptékű kórház, ezért a Dél-pesti Centrumkórház építészeti tervezése teljesen új típusú kórházi modell megközelítést igényelt, a magyar kórháztervezési tapasztalatok csak korlátozottan voltak felhasználhatók. A tervezők ezért a koncepció kialakítása során a legjobb nemzetközi centrumkórházi minták – többek közt osztrák, amerikai, holland és dán modellek – bevált megoldásaira építettek.

A díjnyertes építészeti tervkoncepció szakmai kialakításában a középületek tervezésben jelentős referenciákkal rendelkező ZDA-Zoboki Építésziroda mellett nemzetközi és hazai szakemberek is részt vettek: elsősorban a bécsi centrumkórház (Krankenhaus Nord), valamint számos nyugat-európai egészségügyi létesítmény tervezésében tapasztalattal bíró osztrák AC tervezőiroda, továbbá kifejezetten egészségügyi tervezésre szakosodott építészek és belsőépítészek. A ZDA a tervezés során továbbá szorosan együttműködött orvosokkal és kiváló orvos-technológus szakemberekkel.

Fókuszban a korszerű betegellátás

Az építészeti terv megalkotásánál elsődleges szerepet kaptak a betegek korszerű és gyors ellátását biztosító orvos-technológiai és funkcionális szempontok, az építészet elsősorban támogató funkcióként van jelen. Az épület tervei ezért eltérően a hagyományos tervezési sémáktól belülről-kifelé, a korszerű technológiai és beteglogisztika elvárásokat figyelembe véve készültek.

A tervezett épületegyüttes tagolása, az épületek elhelyezkedése és egymással való kapcsolata, mind a korszerű, gyors és hatékony betegellátást célozzák: a nemzetközi centrumkórházi modellekre építve a komoly technológiát igénylő központi műtéti-diagnosztikai tömb – amelyben a sürgősségi ellátás központja is helyet kapott – elválik a két oldalt sorakozó, járó- és fekvőbeteg osztályokat (rendelőket, kezelőket, intenzív osztályokat) befogadó épületszárnyaktól. Az épületeket a központi előcsarnok és kiterjesztett folyosói fűzik össze, biztosítva, hogy a diagnosztikai-műtéti központ az épület minden részéből könnyen elérhető legyen. Ugyanakkor kifejezett cél volt, hogy a tervezett centrumkórház a testi gyógyítás mellett a szellemi épülés modern központja is legyen, ezért a tervezők nagy hangsúlyt helyeztek az épületegyüttes humánus kialakítására – egy emberi léptékű, áttekinthető és szerethető épület megteremtésére.

Betegközpontú, gyógyulást szolgáló környezet

Nemzetközi tapasztalatok és számos kutatás igazolja, hogy a betegek felépülését nagymértékben befolyásolja, hogy milyen környezetben gyógyulnak. A kórházi tartózkodás alatt szükségük van a betegeknek arra, hogy ne ágyba fekve kelljen eltölteniük az időt, hanem a természet közelében lehetőségük legyen kikapcsolódni, nyugodt körülmények között találkozni a családtagjaikkal, vagy az orvosokkal. Ezért a terv megfogalmazása során kiemelt hangsúlyt kaptak az emberközeli és természetes környezet megteremtését, a betegek lelki-szellemi épülését is szolgáló építészeti és innovatív belsőépítészeti megoldások.

A humánumot középpontba emelő építészeti koncepció végigkíséri az épületegyüttest az előcsarnoktól a nővérállomásokon át a betegszobákig. Az épületek tagolása, a zöldfelületek kialakítása, az ápolási terek, a betegszobák berendezése, az anyaghasználat, a fények, a színek vagy a helyiségekben alkalmazott textilek mind a barátságos, nyugalmat árasztó, betegközpontú környezet megteremtését szolgálják. A betegek kisétálhatnak a tetőkertekre, ráláthatnak a zöldfelületekre, míg az ablaktalan helyiségekben – például a diagnosztikai terekben – a közérzet javítását olyan speciális megoldások is segíthetik majd, mint a mennyezeten és a falakon elhelyezett, természetes fényt, vagy az égboltot imitáló világítópanelek. Emellett kifejezett cél volt olyan közösségi terek megalkotása, ahol a csendes elvonulástól, a nyugodt orvos-beteg párbeszéden át akár közös filmnézésrekoncertek vagy tudományos előadások meghallgatására is van lehetősége a gyógyulóknak.

Értékeket őrző, modern, zöld épület

A koncepció szerint a Szent István Kórház területén egy teljesen új épületegyüttes születik, minthogy a jelenlegi, közel 150 éves épületek alkalmatlanok a modern orvosi technológia befogadására. A terv ugyanakkor visszanyúl a Hauszmann Alajos által, a 19. század végén tervezett épületegyüttes strukturális és építészeti hagyományaihoz: megtartja a műemléki jellegű bejárati épületet, valamint a levegős, sok zöldfelülettel és ősfákkal rendelkező tagolást, és felidézi az egykor központi helyen álló kápolnát is, amely a jövőben közösségi találkozóhelyként is funkcionálhat. 

Az új épületegyüttes a bejárati pavilon megtartásával a Nagyvárad tér felől megőrzi hagyományos városi arcát, a városi lépték megtartása érdekében mindegyik tervezett épület magassága 30 méter alatt marad. Az új kórház két fő egysége a Campus-kert, az intézmény fogadó tere, és a főépület, a gyógyítás tere. A csarnokszerűen átnyitott bejárati épületen belépő látogatók egy nyugodt, fákkal, zöldfelületekkel, virágokkal, ülőbútorokkal és vízfelülettel kialakított pihenő parkban, a Campus-kertben találják magát, amely a forgalomelosztás mellett a pihenés és a találkozás tere is. A főépület funkcionális szempontjai mellett az épületszárnyak közötti zöld udvarokkal, belső átrium-kertekkel, tetőkertekkel és homlokzati növényfalakkal a „Zöld épület” koncepciót követi.

A főépület egy központi tömböt, és hat hozzá kapcsolódó épületszárnyat foglal magában. Az épületek tagolásának jelentős szerepe van a funkcionalitás és az áttekinthetőség szempontjából is: a központi műtéti-diagnosztikai tömb a komoly technológiát igénylő szakmai, technológiai területeket tartalmazza (sürgősségi betegellátás, diagnosztika, műtők, gépészet), míg a további orvosi funkciókat, a járóbeteg és fekvőbeteg osztályokat (rendelők, kezelők, ápolási egységek, intenzív osztályok) a toronyépületek fogadják be. Az épületeket a központi előcsarnok és kiterjesztett folyosói fűzik össze, biztosítva, hogy a műtéti-diagnosztikai központ az épület minden részéből gyorsan és könnyen elérhető legyen.

A központi tömb felső szintjét a tetőkertek alkotják, amelyek helyet biztosítanak séták, elsősorban a beteglátogatás számára, ugyanakkor fontos szerepet töltenek be a terápiás kertek befogadásában is.

Egykapus kórház – szakszerű ellátás a lehető leggyorsabban

A Dél-pesti Centrumkórház úgynevezett „egykapus kórház” lesz, azaz minden látogató és járóbeteg egy irányból, a Nagyvárad tér felől juthat be az épületbe, ami jelentősen segíti a betegirányítást, a betegek osztályozását, és azt, hogy az ide érkezők a lehető leggyorsabban eljuthassanak az általuk kívánt helyre. Egyedül a sürgősségi ellátás –betegek fogadása, mentőbejárás – történik a hátsó kapun keresztül, biztosítva a sürgősségi betegek gyors ellátását és megfelelő elválasztását a többi betegtől.

A tervezett épület egyik legfontosabb alapvetése ugyanis az, hogy a kórházba érkező bármely beteg – legyen szó akut ellátásról, járó- vagy fekvőbetegről – a lehető legrövidebb idő alatt a legmagasabb szintű ellátást kaphassa meg. A tervezés során kiemelt szempont volt annak modellezése, hogy egy adott beteg milyen úton – helikopterrel, mentővel, járó betegként stb. – érkezik a kórházba, hova kell eljutnia, és kivel kell találkoznia/kivel találkozhat az adott útvonalon.

Az építészeti kialakítás a gyors és szakszerű betegirányítást és beteglogisztikát szolgálja, ügyelve az eltérő súlyosságú és különböző típusú ellátásban részesülő betegek – járó- és fekvőbetegek –, illetve a látogatók útvonalainak szétválasztására. A jövő centrumkórházában így olyan nem fordulhat elő, hogy egy súlyos, operáción átesett beteget a látogatók szeme előtt toljanak végig a folyosón, vagy egy várótermen.

A kórház előcsarnokából a járóbetegek és a látogatók két oldalfolyosón és a lépcsőházakon keresztül egyszerűen el tudnak jutni a megfelelő kórházi osztályokhoz, rendelőkhöz. A bejárat közelében helyezték el a járóbeteg rendelőket, a fizioterápiás és egyéb kezelő osztályokat. A diagnosztika során is elválasztják egymástól a fekvő- és a járóbetegeket. A sürgősségi esetek fogadása, a lehető leggyorsabb szakszerű ellátás érdekében különleges, kétszintű triázs-rendszerben történik, amely hatékonyan látja el a betegek osztályozását például attól függően, hogy szív- és érrendszeri, baleseti vagy általános ellátásra van-e szükségük.

21. századi technológia – robotok segítik a hajszálpontos műtéteket

A betegek korszerű gyógyítását a legmodernebb orvostechnológiai és okos megoldások (Smart Hospital) is segítik. Az intézményben elsőként kapnak helyet az országban sokkarú robotműtők – úgynevezett Da Vinci műtők –, amelyek az orvosok kézmozdulatainak tized, századrészét képesek műtét közben lekövetni. Emellett olyan hibrid műtők is létesülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy fontos diagnosztikai eljárásokat – CT, MR, stb. – akár műtét közben is el tudjanak végezni, és ne kelljen a beteget másik helyiségbe, vagy akár másik intézménybe szállítani. A speciális orvosi műszerek mellett robotok segítik majd a belső kórházi logisztikát is – így az ételek, gyógyszerek egyéb anyagok megfelelő helyre szállítását. A labor anyagok, minták, gyógyszerek gyors célba juttatását csőpostarendszer segíti. De automatizálva lesz a matracok és ágyak mosása, illetve fertőtlenítése, a személyzet és az orvosok ruháinak adagolása, valamint a laboratóriumi munkafolyamatok kezelése is.

Az orvosok munkáját több mint 40 műtő segíti – a fent említett hibrid és Da Vinci műtők mellett külön fertőzőbeteg műtő, valamint 10 egynapos műtő is helyet kapnak az épületben. Az 1400 ággyal rendelkező kórházban a szobák többsége kétágyas lesz, de bizonyos speciális osztályokon – fertőzőbeteg, égésplasztika, transzplantáció stb. – 80-100 százalékban egyágyas szobákat alakítanak ki, és külön lifteket terveztek a fertőző betegek számára is.

A betegszobákban a páciensek ágya mellett elhelyezett korszerű informatikai berendezések támogatják az orvosok munkáját és a betegek komfortját. Az érintőképernyős monitorokon nemcsak a leletek hívhatók le és rögzíthetők az adatok, hanem azt a betegek tévénézésre és internetezésre is használhatják.

A látogatók és a betegek tájékoztatását és irányítását intelligens kórházi információs rendszer segíti, a biztonságot kórházi nyomkövető rendszer, valamint a betegeket, látogatókat és a személyzetet kétséget kizáróan azonosító biometrikus megoldás is támogatja.

A jövő orvoslására is felkészültek az építészek

A létesítmény jövőállóságát nemcsak a legkorszerűbb berendezések és Smart Kórház megoldások szolgálják, hanem az épületegyüttes építészeti kialakítása is. A kórház eleve úgy van tervezve, hogy az reflektálhasson az orvostudomány folyamatos és nagyon gyors fejlődésére, a legújabb orvosi, technológiai vívmányokra, annak érdekében, hogy a belső terek átalakíthatók, valamint az új eszközök, műszerek később rugalmasan beépíthetők legyenek. Az épület alaprajza tiszta szervezésű és a nagy pillérfesztáv alkalmazása miatt könnyen variálható, a válaszfalak az igények szerint átrendezhetők, átalakíthatók, akár a műtők között is.

Oktatási és kutatási központ is lesz a centrumkórház

Az új Dél-pesti Centrumkórház nemcsak a legmagasabb szintű ellátást biztosító egészségügyi-gyógyászati centrum lesz, hanem oktatási és kutatási központként is funkcionál. A diagnosztikai tömbben helyet kapó orvos-technológiai berendezések és laborok a korszerű betegellátás mellett a tudományos kutatást is szolgálják. A Campus-kert egyik oldalára tervezett épületben irodák kapnak helyet, míg a kert másik oldalán korszerű oktatási központ létesül, amelyben többek közt a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit képzik majd.

Kiváló közlekedési kapcsolatok

A tervezett kórház közúti és közösségi közlekedési kapcsolatai kiválóak: az intézmény a gyorsforgalmi és főút hálózaton (M5, M4, 4-es, 5-ös, 51-es főutak) az ország bármely pontjáról, valamint a kórház vonzáskörzetéből is könnyen megközelíthető. Tömegközlekedéssel is egyszerűen és könnyen elérhető az intézmény, a 3-as metró Nagyvárad téri megállójának aluljáróját közvetlenül az épület fogadócsarnokába vezetik – és a 24-es villamos is közvetlen elérést biztosít a látogatóknak.

zavartalan mentőforgalom az épületegyüttes hátsó részén – a betegforgalomtól elkülönítve – a Vágóhíd utca – Fehér Holló utcán keresztül lesz biztosítva, a helikopteres mentés számára pedig leszálló hely létesül. Az autóval érkező betegek, látogatók és a dolgozók részére 1200 parkolóhelyet hoznak létre.